نخستین جشنواره نشریات دانشگاهی میان استانی دانشگاه آزاد در مشهد آغاز به کار کرد