سازندگان Star Wars: Battlefront از طراحی سیاره زیبای سالاست در بازی می گویند