آلگری : از عملکرد بازیکنان در مقابل رئال مادرید تقدیر می کنم