شهیدی که بعد از شهادت کارنامه دخترش را امضا کرد + عکس کارنامه