جدایی دو بازیكن استقلال به خاطر دلخوری از قلعه نویی