مداحان برای انتخاب یک شعر خوب باید 40 نکته را رعایت کنند/منویات رهبری در جمع مداحان باب های تازه ای باز