ناکامی عربستان در تسلط بر یمن/ در کنار مردم سوریه ایستاده ایم