«خبرنگاران» واقعیت‌هایی را نقل کنند که معرفت می‌آورد/ دروغ نگویید که مفسده‌آور است