تداوم بازی فرانسه در جبهه مقابل ایران/ آل‌سعود برای ...