جهانگیری: زدودن فقر از جامعه از آرمان‌های انقلاب اسلامی است