ظرفیت ایستگاه های گاز آذربایجان شرقی به 100 میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت