عملکرد ضعیف گرانقیمت‌ترین فوتبالیست جهان مقابل یووه