دبیرکل خانه پرستار خواستار اجرای بی قید و شرط تعرفه‌‌گذاری خدمات پرستاری شد