توضیحات فانی درخصوص جذب ۱۱۶ هزار نفر در آموزش‌وپرورش دولت گذشته