رباعی که به جان آدم افتد با «لاحول و لا قوه الا بالله» به جهان نگاه می‌کند