وزیر اطلاعات: با افرادی که پرونده دارند بسیار محترمانه رفتار می کنیم