«حزب توده» زندگی‌مان را فاسد کرد/ از مارکسیست بودن پشیمانم