آیت الله مکارم شیرازی: حضور پرشور جوانان در اعتکاف جواب دندان شکن به دشمن بود