قاتلان امیرکبیر امروز از چه کسی حمایت می‌کنند؟/ ری‌شهری درباره احمدی‌نژاد چه نوشت/ تحلیل پیرزن 70 سا