کمک‌ مالی 20 میلیارد تومانی به پارک‌های علم و فناوری طی 2 سال گذشته