استفاده از آمفی تئاترها برای سینما و تئاتر، جبرانی برای کمبود سینما است