آنچلوتی: مطمئنم می‌توانیم یوونتوس را پشت سر بگذاریم