کی‌روش، استاد دانشگاه مورینیو/ ۱۰۰ هزار و ۱۱ سرباز برای صعود