درگیری در مرزهای عربستان/ ۱۲ نظامی سعودی کشته شدند