فرایند حذف آقا معلم کلید خورد/ تیم فوتبال سایپا خبرساز شد