تیم ملی فوتبال دانشجویان در دیداری تدارکاتی به پیروزی رسید