طرح سنجش سلامت دانش‌آموزان در سال‌جاری به صورت الکترونیکی انجام می‌شود