ماجرای یک زندانی که برگه فوت خود را به دست قاضی داد+عکس