تشریح دلایل عدم اعزام تیم ملی تنیس به مسابقات کشورهای اسلامی از زبان شایسته