پارک بانوان گچساران، پروژه‌ای خاک‎خورده در آرشیو پروژه‌های اولویت‌دار است