«دیدومک» قصه عشقی در جنگ جهانی دوم است/ ماجرای پرنده مهاجر