تجلیل از مقام شهدای مدافع حرم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است