نقشه راه مبارزه با مواد مخدر در ترکمنستان امضا شد+تصاویر