اجازه نمی‌دهیم ماجرای فلسطین در عراق،سوریه و یمن تکرار شود