اختصاص بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال به کهگیلویه و بویراحمد/معرفی گچساران به عنوان پایلوت اشتغال کشور