اضافه شدن ۱۰ بازیکن به یک تیم فوتسال/ مقاومت در نقش فجرسپاسی!