حماس: بیش از ۱۰۰ هزار رزمنده برای آزادسازی فلسطین داریم