جسله جنتی با وزیرکشور درخصوص بحث کنسرت ها/ کنسرت های پاپ و سنتی به موازات هم در حال حرکت هستند