سمند LX - دو ایربگ 30,800,000 تومان در بازار + جدول