بازیکن‌آمریکایی مهرام: اطلاعاتی که در مورد ایران می‌دادند را باور نداشتم/ قرار بود نامم «تقوا» باشد