برگزاری آیین دیدار با پدران آسمانی و تجلیل از همسران شهدا در خراسان جنوبی