ورود داراوسارا به دنیای بازی رایانه‌ای/ در پی احیا عروسک‌ها هستیم