شتاب زدگی در تعریف مهم‌ترین دلیل کندی طرحهای کلان ملی است/با وجود میزان اعتبارات اندک طرح‌ها پیشرفت