آل سعود به دنبال تکثیر حکومت در یمن است/ عربستان هم به سرنوشت آمریکا در ویتنام دچار خواهد شد