یک پای یووه در فینال/ رونالدو کهکشانی‌ها را امیدوار نگه داشت