حضرت آیت الله شبیری زنجانی تشریح کرد: تبیین شیخ در ...