یادواره‌ی معلمان شهیدا شهرستان گالیکش / غیبت فرماندار، بخشداران، شهردار، مسئولین ادارات و فرهنگیان