ایران امن ترین کشور منطقه/تلاش گروههای تکفیری در نطفه خفه می شود