هومیوپاتی با تحریک سیستم ایمنی بدن به درمان بیماری‌ها می‌پردازد/بیش از 700 پزشک کشور درجه ممتازی این