عقیده و ایمان رزمندگان اسلام باعث پیروزی بر دشمنان نظام شد